กิจกรรม ๕ ส. เฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม