ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

19 ก.ค. 2562 : 11:10 / 54 10

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นำโดยคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นำเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน และปัจจัยที่ร่วมทำบุญ ไปถวาย ณ วัดในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 โ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ

19 ก.ค. 2562 : 10:33 / 67 7

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่และเขียนแผนธุรกิจ ในวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุรีรายา โดยมีนาย...


ข่าวกิจกรรม

หล่อเทียนพรรษา

10 ก.ค. 2562 : 10:24 / 64 60

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ในวันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 เพื่อนำไปถวายเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เป็นการสืบสานประเพณีทอดเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ให้ยังคงอยู่ตลอดไป...

ข่าวกิจกรรม

โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

8 ก.ค. 2562 : 16:13 45

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์...


ข่าวกิจกรรม

ประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร

8 ก.ค. 2562 : 15:12 / 93 39

คณะกรรมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ 2562 เข้าประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรประจำจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุรีรายา...

ข่าวกิจกรรม

ให้ความรู้เรื่องการบริจาคโลหิต

8 ก.ค. 2562 : 12:06 / 81 34

เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นำโดยนางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทีมงาน เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคดีอย่างถูกต้องเรื่องการบริจาคโลหิต แก่นักเรีย...