ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวส.1

10 พ.ค. 2562 : 11:38 / 46 90

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวส.1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติตนระหว่างศึกษาใน...

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 1 อัตรา

10 พ.ค. 2562 : 09:45 / 1 64

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 1 อัตรา...


ข่าวกิจกรรม

การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช.1

9 พ.ค. 2562 : 13:22 / 47 64

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช.1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติตนระหว่างศึกษาในว...

ข่าวกิจกรรม

การอบรมการใช้โปรแกรม ศธ ๐๒ ออนไลน์

8 พ.ค. 2562 : 10:06 / 14 47

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม ศธ ๐๒ ออนไลน์ ให้กับข้าราชการครูและบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ในองค์กร ในวันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์...


ข่าวกิจกรรม

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับ ปวส.ทุกชั้นปี

8 พ.ค. 2562 : 09:42 / 23 94

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กำหนดวันลงทะเบียนนักเรียน ระดับ ปวส.ทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 ...

ข่าวกิจกรรม

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับ ปวช.ทุกชั้นปี

8 พ.ค. 2562 : 09:38 / 35 60

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กำหนดวันลงทะเบียนนักเรียน ระดับ ปวช.ทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562 ...