ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ประชุมชี้แจงครูผู้สอนเรื่องการใช้งานโปรแกรม ศธ.02

20 ก.ย. 2562 : 15:17 / 40 7

ประชุมชี้แจงครูผู้สอนเรื่องการใช้งานโปรแกรม ศธ.02...

ข่าวกิจกรรม

ประชุมการเตรียมการประกันคุณภาพและนำเสนอผลงานทางวิชาการ

18 ก.ย. 2562 : 10:46 / 84 13

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จัดประชุมการเตรียมการประกันคุณภาพและนำเสนอผลงานทางวิชาการ สร้างการรับรู้ผลการ ผลการดำเนินงานของสถาบันหารอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษา ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovat...


ข่าวกิจกรรม

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ

16 ก.ย. 2562 : 13:22 / 72 26

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์...

ข่าวกิจกรรม

โรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 233

16 ก.ย. 2562 : 13:11 / 22 16

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการโรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 233 ปีที่ 8 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ลานขจีวรรณ เมนู ก๋วยเตี๋ยวหมู...


ข่าวกิจกรรม

ตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 635

16 ก.ย. 2562 : 12:59 / 55 16

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 633 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ลานขจีวรรณ ...

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้การสอนฯ

11 ก.ย. 2562 : 08:33 / 34 34

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้การสอน โดยการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับครูอาชีสษึกษา ระดับกลาง ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์...