ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

18 มี.ค. 2562 : 11:12 / 94 7

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 1,794 คน โดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ บุ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

13 มี.ค. 2562 : 13:36 / 58 26

งานแนะแนว วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 ณ โดมอเนกประสงค์ โดยมีนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากหอการ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

8 มี.ค. 2562 : 16:16 / 59 45

นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ทำความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ทบทวนสรุป...

ข่าวกิจกรรม

คอนเสิร์ตลดโลกร้อน

15 ก.พ. 2562 : 17:53 / 1 24

คอนเสิร์ตลดโลกร้อน กับศิลปินจากค่าย MUSIC FACTOR ในโครงการ MUSIC FACTOR SCHOOL TOUR # 1 วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ...


ข่าวกิจกรรม

ประกวดโครงการวิชาชีพแผนกวิชาการบัญชี

15 ก.พ. 2562 : 14:01 / 1 32

ชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดประกวดโครงการวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. แผนกวิชาการบัญชี วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานขจีวรรณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ...

ข่าวกิจกรรม

โรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 221

15 ก.พ. 2562 : 11:45 / 58 33

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการโรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 221 ปีที่ 7 วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานขจีวรรณ เมนู ก๋วยเตี๋ยวหมู ถั่วลิสงทอด แตงโม ...