ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

สุ่มตรวจหาสารเสพติด

14 พ.ย. 2561 : 10:29 / 74 9

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ เข้าสุ่มตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการป้องปรามและลดการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมแกนนำสร้างจิตสำนึก และอนุรักษ์พันธุ์พืช

12 พ.ย. 2561 : 10:37 15

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมแกนนำสร้างจิตสำนึก และอนุรักษ์พันธุ์พืช ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๓ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์...


ข่าวกิจกรรม

ทอดกฐินสามัคคีวัดทุ่งโพธิ์และวัดป่าเขาน้อย

12 พ.ย. 2561 : 09:36 / 40 12

คณะผู้บริหาร ข้าราชกาครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งโพธิ์ และวัดป่าเขาน้อย ในวันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ...

ข่าวกิจกรรม

ตรวจสุขภาพ นศ.ที่กลับจากการฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2561 และ นศ.ตกค้าง

10 พ.ย. 2561 : 11:21 / 41 12

งานพยาบาล วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นัดหมาย นศ.ที่กลับจากการฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2561 และ นศ.ที่ตกค้างยังไม่ตรวจสุขภาพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ โดมอเนกประสงค์...


การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เรื่องเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

9 พ.ย. 2561 : 14:14 / 1 32

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เรื่องเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

ข่าวกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายได้คืน)

9 พ.ย. 2561 : 09:43 / 6 15

นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับครูพิเศษสอน นักเรียน นักศึกษา ที่กระทำความดีตามโครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายได้คืน) ประจำเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2561 เพื่อยกย่อง เชิญชูและเป็นตัวอย่างที่ดีให้ก...