การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561


ข่าวเด่น