การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกตัวแทน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 ต่อไป