การแข่งขันทักษะพื้นฐาน

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน เพื่อคัดเลือกตัวแทน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 ต่อไป


ข่าวเด่น