ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ร่วมกับชุมชนบุลำดวนเหนือ ร่วมสนับสนุนการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้คงอยู่และถาวรสืบไป


ข่าวเด่น