สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

หมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เชิญชวนและให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 อย่างเข้าใจและอนุรักษ์ธรรมชาติ


ข่าวเด่น