โรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 211

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการโรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 211 ปีที่ 7 ต่อเนื่อง วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานขจีวรรณ เมนู ข้าวเหนียว ไก่ทอด ถั่วทอด ขนมไข่หงส์


ข่าวเด่น