โครงการตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 614

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ดำเนินโครงการตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้าครั้งที่ 614 ในวันศุกร์ที่30 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานขจีวรรณ


ข่าวเด่น