ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับสมัครตรง (โควตา) ระดับ ปวส.สายตรง ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวส. สายตรง ในวันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ตรวจส

คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวส.สายตรง


ข่าวเด่น