ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับสมัครตรง (โควตา) ระดับ ปวส. รับจาก ม.6 หรือ ปวช.ต่างสาขา ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวส. รับจาก ม.6 หรือ ปวช.ต่างสาขา ในวันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 0

คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวส. รับจาก ม.6 หรือ ปวช.ต่างสาขา


ข่าวเด่น