ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยใช้สิทธิ์รับสมัครตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โควตา ระดับ ปวช._.pdf

/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โควตา ระดับ ปวส. สายตรง.pdf

/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอนสัมภาษณ์ โควตา ระดับ ปวส. ม.6.pdf


ข่าวเด่น