การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ เข้าประเมินกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ในวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น