กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์