การประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

การประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2


ข่าวเด่น