ตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 620

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 620 วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 ณ ลานขจีวรรณ


ข่าวเด่น