ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยใช้สิทธิ์รับสมัครตรง โควตารอบที่ 2 (Open House) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยใช้สิทธิ์รับสมัครตรง โควตารอบที่ 2 (Open House) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

/ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.pdf

/ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. สายตรง.pdf

/ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. สาย ม.6.pdf

/ประกาศรายชื่อผุ้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี.pdf


ข่าวเด่น