ตักบาตรพระรับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 622

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการตักบาตรพระรับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 622 วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานขจีวรรณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น