รางวัล ชนะเลิศ หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม

นักเรียน นักศึกษา และข้าราชการครู ตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ส่งผลงานเข้าร่วมในงานแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประ


ข่าวเด่น