Fix it Center ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน

งานโครงการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดโครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ 25 - 30 มีนาคม 2562 โดยจัดพิธีเปิดในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เรีย


ข่าวเด่น