ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (รอบปกติ)

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (รอบปกติ)

>>ระดับปวช..pdf

>>ระดับปวส..pdf

>>ระดับปริญญาตรี.pdf

 


ข่าวเด่น