สอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น