ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโดยการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโดยการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

>>ระดับ ปวช.pdf

>>ระดับ ปวส.pdf

>>ระดับปริญญาตรี.pdf


ข่าวเด่น