รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กำหนดวันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ทั้งระดับ ปวช. ปวส. ที่ผ่าน โดยกำหนดวันรายงานตัวและมอบตัว วันที่ 5 เมษยน 2562 ณ ลานขจีวรรณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น