รณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2562”

งานสวัสดิการและพยาบาล วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ร่วมโครงการรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2562” จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2562


ข่าวเด่น