พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 ณ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์