โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 โดยมีพิธีเปิดโครงการในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 ณ ปั๊มน้ำมัน เอ.บี ปิโตเลียม บ้านกระสัง ถนนบุรีรัมย์ - นางรอง ตำบลกระสัง อำเภอเมือง


ข่าวเด่น