รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 จำนวน 8 อัตรา รายละเอียดตามแนบ


ข่าวเด่น