ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับ ปวช.ทุกชั้นปี

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กำหนดวันลงทะเบียนนักเรียน ระดับ ปวช.ทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562


ข่าวเด่น