ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับ ปวส.ทุกชั้นปี

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กำหนดวันลงทะเบียนนักเรียน ระดับ ปวส.ทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562


ข่าวเด่น