การอบรมการใช้โปรแกรม ศธ ๐๒ ออนไลน์

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม ศธ ๐๒ ออนไลน์ ให้กับข้าราชการครูและบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ในองค์กร ในวันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น