โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ วัดทุ่งโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวเด่น