โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น โดยมีคณะครูนำนักเรียน นักศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ ที่


ข่าวเด่น