บริจาคโลหิต

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เข้ามาขอรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มาร่วมบริจาค วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ลานขจีวรรณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น