ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ

วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย เข้าศึกษาดูงานการจัดทำโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ณ ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาดูงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น