ตักบาตรพระรับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 624

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดโครงการตักบาตรพระรับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 624 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ลานขจีวรรณ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 20 เป็นประจำทุกวันศุกร์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีจิตใจใฝ่ธรรมะ และเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต


ข่าวเด่น