โรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 222 ปีที่ 8

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดโครงการโรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 222 ในวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ลานขจีวรรณ ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 ให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับประทานอาหารร่วมกัน สำหรับในสัปดาห์นี้เมนูโรงทาน คือ ผัดหมี่ ขนม


ข่าวเด่น