ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะกรรมการ ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประเมินสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับจังหวัด 3 ดาว ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบุรีรายา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น