ตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 599

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า ในวันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เป็นครั้งที่ 599 ณ ลานขจีวรรณ