ตักบาตรพระรับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 627

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการตักบาตรพระรับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 627 ในวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ลานขจีวรรณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น