การประชุมทางไกล ครั้งที่ 1/2562

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือ เพื่อบูรณาการการทำงานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาระหว่างสองหน่วยงานมีความเชื่อมโยงก


ข่าวเด่น