การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

สถานศึกษาสังกัดอาชีวะศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนกีฬาแต่ละประเภทเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะศึกษา ระด


ข่าวเด่น