ยินดีตอนรับคณะกรรมการประเมิน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัด

ยินดีตอนรับคณะกรรมการประเมิน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัด

ยินดีตอนรับคณะกรรมการประเมิน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัด วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น