มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับตำแหน่งผู้อำนวยการใหม่

นายสมชาย อินทร์ปรางค์ และนายธีรชัย ภูทอง รองผู้อำนวยการ นำคณะครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับ นายพิชิต วงศ์คำ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทย


ข่าวเด่น