ประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร

คณะกรรมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ 2562 เข้าประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรประจำจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุรีรายา


ข่าวเด่น