โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น