ตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 631

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 631 ในวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ลานขจีวรรณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น