โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดโครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ชุดปีการศึกษา 2562 วันที่่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น