โครงการศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้)

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดโครงการศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น