โครงการเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดโครงการ “เสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2562 โดยเชิญนายสมชาย อินทร์ปรางค์ รองผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดโครงการ


ข่าวเด่น